Sản phẩm khuyến mãi

-45%
 BIG Combo Sốt4 + Bánh gạo 1kg EVENT BIG Combo Sốt4 + Bánh gạo 1kg EVENT
189,000₫ 346,000₫
-44%
 Ca ri Combo 2+1 EVENT Ca ri Combo 2+1 EVENT
99,000₫ 178,000₫

Ca ri Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

-48%
 Ca ri Combo 3+1 EVENT Ca ri Combo 3+1 EVENT
129,000₫ 247,000₫

Ca ri Combo 3+1 EVENT

129,000₫ 247,000₫

-48%
 Rose + Ca ri + Tương đen + Bánh gạo EVENT Rose + Ca ri + Tương đen + Bánh gạo EVENT
129,000₫ 247,000₫
-44%
 Rose Combo 2+1 EVENT Rose Combo 2+1 EVENT
99,000₫ 178,000₫

Rose Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

-48%
 Rose Combo 3+1 EVENT Rose Combo 3+1 EVENT
129,000₫ 247,000₫

Rose Combo 3+1 EVENT

129,000₫ 247,000₫

-50%
 Sốt kimchi 1+1 EVENT Sốt kimchi 1+1 EVENT
79,000₫ 158,000₫

Sốt kimchi 1+1 EVENT

79,000₫ 158,000₫

-50%
 Sốt Tokbokki Ca ri 1+1 EVENT Sốt Tokbokki Ca ri 1+1 EVENT
69,000₫ 138,000₫
-50%
 Sốt Tokbokki ROSE 1+1 EVENT Sốt Tokbokki ROSE 1+1 EVENT
69,000₫ 138,000₫

Sốt Tokbokki ROSE 1+1 EVENT

69,000₫ 138,000₫

-50%
 Sốt Tokbokki truyền thống 1+1 EVENT Sốt Tokbokki truyền thống 1+1 EVENT
59,000₫ 118,000₫
-50%
 Sốt Tokbokki Tương đen 1+1 EVENT Sốt Tokbokki Tương đen 1+1 EVENT
69,000₫ 138,000₫
-50%
 Truyền thống + Ca ri + Tương đen + Bánh gạo EVENT Truyền thống + Ca ri + Tương đen + Bánh gạo EVENT
119,000₫ 237,000₫
-50%
 Truyền thống + Rose + Tương đen + Bánh gạo EVENT Truyền thống + Rose + Tương đen + Bánh gạo EVENT
119,000₫ 237,000₫
-50%
 Truyền thống + ROSE+ Cà ri Combo + Bánh gạo EVENT Truyền thống + ROSE+ Cà ri Combo + Bánh gạo EVENT
119,000₫ 237,000₫
-44%
 Truyền thống Combo 2+1 EVENT Truyền thống Combo 2+1 EVENT
89,000₫ 158,000₫
-50%
 Truyền thống Combo 3+1 EVENT Truyền thống Combo 3+1 EVENT
109,000₫ 217,000₫
-44%
 Tương đen Combo 2+1 EVENT Tương đen Combo 2+1 EVENT
99,000₫ 178,000₫

Tương đen Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

-48%
 Tương đen Combo 3+1 EVENT Tương đen Combo 3+1 EVENT
129,000₫ 247,000₫

Tương đen Combo 3+1 EVENT

129,000₫ 247,000₫