Fresh Organic

Bây giờ là cơ hội tốt nhất

Giảm 45%
 BIG Combo Sốt4 + Bánh gạo 1kg EVENT
Giảm 48%
 Rose + Ca ri + Tương đen + Bánh gạo EVENT
Giảm 44%
 Ca ri Combo 2+1 EVENT

Ca ri Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

Giảm 44%
 Tương đen Combo 2+1 EVENT

Tương đen Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

Giảm 44%
 Truyền thống Combo 2+1 EVENT

Truyền thống Combo 2+1 EVENT

89,000₫ 158,000₫

Giảm 44%
 Rose Combo 2+1 EVENT

Rose Combo 2+1 EVENT

99,000₫ 178,000₫

Giảm 50%
 Truyền thống Combo 3+1 EVENT

Truyền thống Combo 3+1 EVENT

109,000₫ 217,000₫

Bây giờ là thời gian mua hàng với giá rẻ nhất